Metalektro 2024

2 februari 2024

Veranderingen en nieuwe cao-voorstellen: dit kan je verwachten in de Metalektro in 2024

Wat gaat er veranderen in sector Metalektro in 2024? Hoe kan de nieuwe CAO eruit zien? En wanneer gaat deze in? Wat zijn de thema’s die hierin meegenomen worden? Kan jouw loon erop voorruit gaan? Dit zijn de veranderingen die je kunt gaan verwachten in de Metalektro in 2024.

Lees ook: Veranderingen en de nieuwe cao: dit kan je verwachten in de bouw en infra in 2024 – PD personeel

Wanneer kan je een nieuwe cao Metalektro verwachten?

De huidge cao Metalektro (ook wel cao grootmetaal genoemd) is ingegaan op 1 december 2022 en loopt af op 1 juni 2024. Met alle loonsverhogingen bij elkaar opgeteld heb je in deze 18 maanden een loonsverhoging van 11% gehad. Maar de de cao loopt dit jaar dus af. Dat betekent dat je dit jaar een nieuwe cao Metalektro kan verwachten. Er zijn dan ook al cao voorstellen opgesteld door de FNV. De voorstellen die hierin meegenomen worden zijn: loon, werktijden, gezond naar je pensioen, korter of eerder stoppen met werken, duurzame inzetbaarheid en scholing & ontwikkeling.

De cao-onderhandelingen beginnen op 21 maart 2024. Daarna volgen er 3 onderhandelingsmomenten; op 26 maart, 12 en 22 april. Je kan dus verwachten dat komende maanden concrete afspraken worden gemaakt in de cao Metalektro 2024. Maar wat zijn deze cao-voorstellen precies?

Ook bieden we via PD personeel vacatures in de Metalektro aan.

Er moet een goede loonsverhoging komen in de Metalektro 2024

Door alle prijsverhogingen moet er een goede loonsverhoging komen in 2024. Daarom wordt er uitgegaan van de landelijke looneis van FNV, gericht op koopkrachtherstel en behoud. Vanaf juni 2024 wordt gestreefd naar herstel met de optie voor Automatische Prijs Compensatie (APC) bij een langere periode. De voorkeur gaat uit naar een vast maandelijks bedrag erbij voor 2024, ”centen in plaats van procenten”.

Verder wordt voorgesteld het minimumuurloon te verhogen naar 16 euro en reiskosten volledig te vergoeden op basis van het fiscale maximum. Stimulerende maatregelen voor duurzaam woon-werkverkeer worden onderzocht, zoals een OV-vergoeding, carpoolregeling of E-bike.

Een minimale thuiswerkvergoeding volgens NIBUD-normen wordt nagestreefd, met pleidooi voor pensioenopbouw over de ploegentoeslag, volledige vergoedingen bij overnachtingen, en overweging van bonusconstructies na overleg met de vakbonden.

Flexibelere werktijden voor werknemers én twee extra vakantiedagen

Het tekort aan vakmensen in de Metalektro is groot, met veel openstaande vacatures en een hoge werkdruk. FNV Metaal moet haar invloed inzetten om deze negatieve trends te keren en streven naar een betere werk-privébalans.

Belangrijke punten zijn meer zeggenschap over werktijden, verbeterde verlofregelingen voor zorgtaken, verruiming van bijzonder verlof bij overlijden, en flexibiliteit voor individuele werknemers bij het kiezen van hun roosters. Er moet een plan van aanpak tegen werkdruk komen, en we pleiten voor twee extra vakantiedagen als bijdrage aan het welzijn van werknemers.

Gezond je pensioen halen door eerder te stoppen met werken in de Metalektro 2024

Gezond je pensioen halen en betaalbaar eerder stoppen met werken zijn essentiële doelen voor werknemers in zware beroepen. De FNV streeft naar een ruimere en permanente Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) in de cao Metalektro als investering in de toekomst en het welzijn van werknemers en de sector. De FNV wil de RVU-regeling verlengen en verruimen met geen loongrens voor deelname aan het huidige generatiepact 80-90-100. Verder pleiten we voor het recht op RVU na 45 jaar gewerkt te hebben en geen verplichting tot storingsdienst/ploegendienst na de leeftijd van 55 jaar.

Inzetten op de Regeling Vervroegd Uittreden

FNV zet zich in voor de voortzetting en verbetering van de ‘Eerder stoppen met werken’-regeling, bekend als de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU). Deze regeling, onderdeel van het Pensioenakkoord en eindigend in 2025, dreigt te verdwijnen zonder actie. FNV streeft naar een permanente RVU-regeling, zelfs na 2025, gezien de blijvende noodzaak voor mensen met zwaar werk om eerder te stoppen.

FNV pleit voor een verhoging van het bedrag voor werknemers die eerder stoppen, momenteel gelijk aan een netto AOW-uitkering (ongeveer € 24.000 bruto per jaar in 2023). De beperkte deelname aan RVU-regelingen moet worden aangepakt en kan besproken worden aan de cao-tafel.

FNV benadrukt dat de RVU-regeling gericht moet zijn op mensen met zwaar werk, met criteria die aan de cao-tafel kunnen worden vastgesteld. De komende tijd zal FNV individuele werkgevers benaderen om hun stem te laten horen in dit belangrijke vraagstuk.

Meer aandacht voor opleidingen en trainingen om je nog beter te ontwikkelen

Het is van belang ervoor te zorgen dat werknemers hun vaardigheden bijhouden, duurzaam inzetbaar blijven en gezond met pensioen kunnen gaan. Belangrijke punten hierbij zijn het toewijzen van individuele budgetten voor opleidingen, het bieden van goede opleidingsmogelijkheden en ondersteuning bij loopbaanontwikkeling. Opleidingen hoeven niet per se werkgerelateerd te zijn en er moet meer nadruk worden gelegd op trainingen over veiligheid. Daarnaast pleit FNV voor hoogwaardige interne opleidingen gegeven door vaklieden, met extra aandacht voor jongere werknemers en hun carrièrepad. Het streven is ook naar het bieden van een breder perspectief voor jeugdigen en werkzoekenden, zodat zij zonder diploma in de Metalektro kunnen werken.

Ontdek de leukste vacatures in de Metalektro van 2024

Werk jij in de Metalektro en ben je op zoek naar iets nieuws? Dan ben je bij PD personeel aan het juiste adres. Wij hebben de leukste vacatures bij de meest unieke en gaafste bedrijven. Bekijk onze openstaande vacatures en solliciteer direct! Wil je meer weten of persoonlijk advies? Neem dan contact met ons op! PD personeel gaan we verder dan simpelweg vacatures invullen; we streven ernaar om jouw professionele ambities te vervullen door passende en inspirerende werkplekken aan te bieden.