Bouw en infra 2024

26 januari 2024

Veranderingen en de nieuwe cao: dit kan je verwachten in de bouw en infra in 2024

Wat gaat er veranderen in sector Bouw en Infra in 2024? Hoe ziet de nieuwe CAO eruit? Wat zijn de thema’s die hierin zijn meegenomen? Hoeveel gaat jouw loon erop voorruit? Dit zijn de veranderingen die je kunt gaan verwachten in de bouw -en infrasector in 2024.

Lees ook: Veranderingen en nieuwe cao-voorstellen: dit kan je verwachten in de metaal en techniek in 2024 – PD personeel

Loonsverhoging in de nieuwe cao bouw en infra 2024

Het komende cao-jaar brengt een aanzienlijke loonsverhoging met zich mee, met een gemiddelde stijging van ongeveer 10%. Werknemers in de laagste loonschalen van de cao mogen zelfs op een bijna 11% toename rekenen, terwijl degenen in de hoogste loonschalen een stijging van bijna 9% kunnen verwachten. De ingangsdatum van de nieuwe cao Bouw & Infra was vastgesteld op 1 januari 2024.

Voor diegenen die onder deze cao vallen, betekent dit dat hun salaris vanaf die datum met 3,5% én € 50,- gestegen was. Bovendien volgt op 1 juli opnieuw dezelfde verhoging van 3,5% én € 50,-. In totaal komt dit neer op een aanzienlijke loonstijging van ongeveer 10%. Vanaf 1 januari wordt het minimumuurloon geïntroduceerd, waardoor de wettelijk voorgeschreven minimum dag-, week-, en maandlonen komen te vervallen. Hierdoor ontvangt iedereen met een minimumloon vanaf dat moment hetzelfde uurloon.

Ook bieden we via PD personeel vacatures in de bouw en infra aan.

Eerder stoppen met werken dankzij de zwaarwerkregeling

Bouwplaats- en uta-medewerkers die onder de cao Bouw & Infra vallen, hebben onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid om tot maximaal 3 jaar vóór de AOW-leeftijd te stoppen met werken, dankzij de zwaarwerkregeling.

Sinds 1 januari 2021 hebben bouwplaatsmedewerkers de mogelijkheid om gebruik te maken van de zwaarwerkregeling en tot maximaal drie jaar voor hun AOW-leeftijd met pensioen te gaan. Vanaf 1 januari 2022 is deze regeling ook van toepassing op uta-medewerkers. Een voorwaarde voor uta-medewerkers is dat zij gedurende de laatste 25 jaar minstens 5 jaar als bouwplaatsmedewerker hebben gewerkt. Deze voorwaarde komt te vervallen voor uitvoerders volgens de nieuwe cao Bouw & Infra, die op 1 januari 2024 is ingegaan.

Voor meer details over de specifieke voorwaarden voor uitvoerders met betrekking tot deze regeling, kun je de informatie hier vinden: Voorwaarden zwaarwerkregeling voor uitvoerders vereenvoudigd – De zwaarwerkregeling

Geen STAP budget, maar wel meer SLIM

Via de Subsidieregeling stimulering arbeidsmarktpositie (STAP) hadden werknemers de mogelijkheid om een cursus, opleiding, of training te volgen. Echter, vanaf 2024 is het STAP-budget niet langer beschikbaar. Er lijkt echter goed nieuws in het verschiet te liggen voor werkgevers, aangezien er mogelijk een nieuwe subsidie komt waar zij nog beter van kunnen profiteren: van STAP naar SLIM.

Het resterende STAP-budget van 73 miljoen euro kan naar alle waarschijnlijkheid worden benut via de bestaande SLIM-subsidie. Belangrijk om te vermelden is dat deze subsidie uitsluitend aangevraagd kan worden door werkgevers.

Krimp verwacht voor de bouwsector in 2024, maar is er licht aan de eind van de tunnel?

In 2024 staat de bouwsector een jaar van krimp te wachten, met een verwachte afname van het activiteitenvolume met 2,5 procent. Deze daling wordt veroorzaakt door verminderde activiteit bij woningbouwers, architectenbureaus en in de hout- en bouwmaterialenindustrie. Desalniettemin blijven bepaalde subsectoren in de bouw zich positief ontwikkelen: installatiebedrijven en ingenieursbureaus floreren dankzij opdrachten gerelateerd aan de energietransitie en klimaatuitdagingen. In 2025 wordt er weer ruimte verwacht voor groei.

Sectorprognose bouw 2024

Infrasector heeft ook uitdagingen in 2024

De sector Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW) ondergaat ingrijpende veranderingen als gevolg van de stikstofregelgeving en beperkte budgetten. Hierdoor start de overheid minder omvangrijke aanlegprojecten en worden de middelen verlegd naar renovatie- en onderhoudsprojecten. Talrijke bruggen, tunnels, viaducten, sluizen en dijken vereisen aanzienlijk onderhoud vanwege intensiever gebruik en het bereiken van hun levensduur.

De focus binnen de GWW verschuift de komende jaren naar het onderhouden, vervangen en renoveren van infrastructuur. Deze verandering brengt een nieuwe dynamiek in de inframarkt teweeg, wat het midden- en kleinbedrijf (mkb) blootstelt aan risico’s van verdrukking.

Ondanks een verwachte bescheiden krimp in 2024 als gevolg van economische afkoeling en druk op overheidsbudgetten, blijft er een aanzienlijke vraag naar infrastructuurprojecten. De uitdagingen blijven groot, wat zorgt voor voortdurende vraag bij overheden en bedrijven naar infrastructuurprojecten. Hierdoor voorspelt ABN AMRO in 2025 een groei van 1 procent.

Ontdek de leukste vacatures in de bouw en infra van 2024

Werk jij in de bouw- en infrasector en ben je op zoek naar iets nieuws? Dan ben je bij PD personeel aan het juiste adres. Wij hebben de leukste vacatures bij de meest unieke en gaafste bedrijven. Bekijk onze openstaande vacatures en solliciteer direct! Wil je meer weten of persoonlijk advies? Neem dan contact met ons op! PD personeel gaan we verder dan simpelweg vacatures invullen; we streven ernaar om jouw professionele ambities te vervullen door passende en inspirerende werkplekken aan te bieden.

Vacatures bouw en infra