Metaal en techniek cao 2024

19 januari 2024

Veranderingen en nieuwe cao-voorstellen: dit kan je verwachten in de metaal en techniek in 2024

Wat gaat er veranderen in sector Metaal en Techniek in 2024? Hoe zit het met de nieuwe CAO? Wat zijn de thema’s die hierin meegenomen worden? Hoeveel kan jouw loon erop voorruit gaan? Dit zijn de veranderingen en ontwikkelingen die je kunt gaan verwachten in de metaal en technieksector in 2024.

Lees ook: Rijke historie om de hoek: Dit vertelt Rámon over werken bij de gemeente Den Helder [interview] – PD personeel

Is er al een nieuwe CAO Metaal en Techniek?

Momenteel loopt de huidige cao Metaal en Techniek (ook wel cao Kleinmetaal genoemd) nog tot 31 maart 2024 (Lees hier meer over deze cao). De nieuwe cao laat dus nog eventjes op zich wachten. Echter zijn er wel voorstellen opgesteld door de FNV voor de nieuwe cao Metaal en Techniek 2024. Deze cao-onderhandelingen gaan van start op 15 februari 2024. Daarna volgen er onderhandelingen op 28 februari en 14 en 28 maart. We kunnen dus verwachten dat over ongeveer 3 maanden de nieuwe cao metaal en techniek 2024 rond zal zijn. Maar wat gaat er veranderen in deze nieuwe cao?

Ook bieden we via PD personeel vacatures in de metaal en techniek aan.

Loon, werktijden en eerder stoppen met werken. Wat zijn de thema’s bij de nieuwe CAO-onderhandelingen?

Ten eerste komt er een voorstel voor meer loon in de nieuwe cao Metaal en Techniek. De hoge inflatie en gedaalde koopkracht zijn o.a. redenen voor een nieuwe loonsverhoging. De FNV heeft een looneis voor alle cao’s in 2024 van 5% tot 14% meer salaris. Daarnaast moeten de mensen aan de onderkant van de salarisschalen extra geholpen worden, en het minimumloon moet naar 16 euro per uur.

Een beter balans tussen werk en privé moet zorgen voor een lagere werkdruk in de sector Metaal en Techniek

Verder wordt er aandacht besteed aan de vele openstaande vacatures, werktijden en werkdruk. Er moet meer flexibiliteit komen voor werknemers in de metaal -en technieksector in 2024, wat moet zorgen voor een betere balans tussen werk en privé: Meer zeggenschap over werktijden, meer mogelijkheden voor een 4-daagse werkweek of een flexibele werkweek, betere verlofregelingen voor zorgtaken en recht op thuiswerken wanneer mogelijk. Ook een betere vergoeding van alle reisuren en een volledige OV-vergoeding zijn punten die meegenomen worden.

Meer mogelijkheden om opleidingen te volgen en een goede begeleiding

Er moet nog meer ruimte komen tot het volgen van opleidingen en cursussen. De voorstellen hiervoor zijn: budgetten voor opleidingen, goede opleidingsmogelijkheden en hulp bij loopbaanontwikkeling, opleidingen volgen onder werktijd, het verhogen van het aantal beschikbare opleidingsvouchers, goede begeleiding van jongeren, stimuleren bedrijfsvakscholen, persoonlijke opleidingsbudgetten, goede interne opleidingen, inzetten om opleidingen in techniek te stimuleren, meer trainingen over veiligheid en een verduurzamingsbudget. Om zo de mensen in de metaal en techniek de kans te geven zich nog meer te ontwikkelen in 2024.

Eerder stoppen met werken door Regeling Vervroegd Uittreden (RVU)

Ook gaat er vol ingezet worden op het ouderenbeleid en het pensioen in de sector metaal en techniek. Dit thema was al eerder aan het licht gekomen, maar trekt zich in 2024 weer door. Zo wordt het generatiepact meegenomen, waarbij ouderen en jongeren profiteren van deze maatregelen. De FNV neemt mee dat de variant 60-80-100 of 70-85-100 van het generatiepact er ook als recht zou moeten zijn. Verder moeten seniorendagen voortgezet worden tot AOW-leeftijd, waarbij dat nu niet het geval is, nu hebben mensen geen recht op seniorendagen vanaf 65 jaar. Daarnaast moet er geen verplichting tot storingsdienst/ ploegendienst komen na 55-jarige leeftijd. En tenslotte moet de Regeling Vervroegd Uittreden verlengd en verruimd worden in de sector metaal en techniek. Door nog eerder te stoppen met werk, bijvoorbeeld na 45 jaar gewerkt te hebben.

Hoe zit het met een nieuwe pensioenregeling in de metaal en techniek?

Sinds juni van vorig jaar voert FNV intensief overleg met werkgevers over een nieuwe pensioenregeling in de metaal- en technieksector. Deze aanpassingen zijn noodzakelijk vanwege de invoering van het nieuwe pensioenstelsel in de Wet Toekomst Pensioenen. Er is overeenstemming bereikt over de hoofdlijnen van de regeling. Het gekozen contract betreft een solidaire pensioenregeling, waarbij de collectiviteit en solidariteit behouden blijven. Verwacht wordt dat de pensioenresultaten in de nieuwe regeling minimaal gelijk zullen zijn aan die van de huidige regeling. Hierdoor verbetert de kans op het verhogen van pensioenen, terwijl de kans op het korten van uitkeringen afneemt. Er zijn tevens goede afspraken gemaakt met betrekking tot het nabestaandenpensioen. Daarnaast wordt er prioriteit gegeven aan compensatie voor groepen die getroffen worden door de afschaffing van de doorsnee opbouw. Je zult hier nog meer over horen in 2024.

Steeds meer verplichtingen op het gebied van duurzaamheid

Ongeveer de helft van de energieconsumptie in Nederland komt voort uit de verwarming van zowel woonhuizen als bedrijfspanden. Verbeteringen en innovaties op dit gebied kunnen aanzienlijk bijdragen aan het verminderen van broeikasgasemissies en het behalen van de doelstellingen van het klimaatakkoord voor 2050.

Met het vervallen van het tijdelijke energieplafond in 2024, wordt verwacht dat de energiekosten voor velen aanzienlijk zullen stijgen. Dit dient als stimulans van de overheid om huishoudens aan te moedigen vaker te kiezen voor elektrische verwarmingsopties, zoals warmtepompen, of duurzame alternatieven, zoals aardwarmte.

Vanaf 2026 zal het verplicht zijn om hybride warmtepompen te installeren, en tegen 2030 moeten alle gebouwen voorzien zijn van energielabel A. De instelling van strenge eisen bij het vervangen van verwarmingsinstallaties vanaf 2026 maakt de warmtepomp een logische keuze. Een verdere elektrificatie van de gebouwde omgeving en een grootschalige toepassing van warmtepompen in zowel bestaande woningbouw als utiliteitsbouw zijn van cruciaal belang voor het succes van de energietransitie.

Ontdek de leukste vacatures in de metaal en techniek van 2024

Werk jij in de metaal- en technieksector en ben je op zoek naar een nieuwe baan? Dan kunnen wij van PD personeel jou helpen! Wij hebben namelijk de leukste vacatures bij de meest unieke en gaafste opdrachtgevers. Bekijk onze openstaande vacatures en solliciteer direct! Wil je meer weten of persoonlijk advies? Neem dan contact met ons op! PD personeel gaan we verder dan simpelweg vacatures invullen; we streven ernaar om jouw professionele ambities te vervullen door passende en inspirerende werkplekken aan te bieden.

werken in de metaal- en techniek