metaal en techniek cao loonsverhoging 2023

1 maart 2023

Werk jij in de metaal- en technieksector? Je gaat er nu nog meer op voorruit!

Weet jij hoe hoog de loonsverhoging in de cao metaal en techniek is? Weet jij hoe de cao metaal en techniek eruitziet? Welke trends en ontwikkelingen voor 2023 zien we in de metaal en techniek?

Lees hier de nieuwste cao voorstellen voor 2024: Veranderingen en nieuwe cao-voorstellen: dit kan je verwachten in de metaal en techniek in 2024 – PD personeel

Dit is de loonsverhoging in de cao metaal en techniek! 

Per 1 januari 2024 gaat jouw loon er 0,6% op voorruit! De cao van de sector metaal en techniek is op 1 oktober 2021 ingegaan en heeft een looptijd van 30 maanden tot 1 april 2024. Op 1 september 2022  was het loon met 2,75% verhoogd. De laatste loonsverhoging was op 1 maart 2023 toen ging het loon er 3,25% op voorruit. Na 11 maanden zal jouw salaris in de metaal -en technieksector in totaal met 7,4% gestegen zijn! Wij bieden via PD personeel ook vacatures in de metaal en techniek aan.

Een duurzame aanpak wordt beloond in de metaal en techniek!

In 2030 wil de Nederlandse overheid de uitstoot van broeikasgassen verminderen met minstens 55% ten opzichte van 1990. Om dit doel te bereiken, heeft de overheid de SDE++ (Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie) in het leven geroepen. Deze regeling stimuleert grootschalige productie van hernieuwbare energie als CO2-vermindering, om zo de energietransitie haalbaar en betaalbaar te houden. Bedrijven en non-profitorganisaties kunnen subsidie aanvragen als zij grootschalige duurzame (hernieuwbare) energie willen produceren of CO2-verminderende technieken willen toepassen. Dit kan bijvoorbeeld voor een grootschalige warmtepomp voor stadsverwarming of een zonnepaneelsysteem op een dak.

Het budget voor SDE++ 2023 bedraagt € 8 miljard en de Rijksoverheid is uitgesloten van subsidieaanvragen. Meer informatie hierover lees je op de website Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

De aanvraag voor de subsidieregeling gaat op 6 juni 2023 open en sluit op 6 juli 2023 (update: gesloten).

Wat betekent dit voor jou baan in de metaal- en technieksector?

Door deze aantrekkelijke subsidie zullen ondernemers eerder de stap gaan maken om duurzamere en innovatievere ideeën uit te werken en toe te passen. De overheid beloont immers de stap naar CO2-verminderende technieken. Werk je voor een werkgever? Dan kan jij in de nabije toekomst veranderingen verwachten. Het is van belang om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen die betrekking hebben op jouw baan, zodat je weet wat je kan verwachten en hierop in kan spelen. Ook kan je zelf nadenken over duurzame en innovatieve ideeën.

Regeling vervroegd uittreden metaal en techniek

Met ingang van begin 2023 is het mogelijk om je aan te melden voor de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU). De RVU-regeling (ook wel zware beroepenregeling genoemd) biedt werknemers met een zwaar beroep de mogelijkheid om tot maximaal 3 jaar voor hun AOW-leeftijd te stoppen met werken. Als je ervoor kiest om gebruik te maken van deze regeling, ontvang je een uitkering van €2.037 bruto per maand tot aan je AOW-gerechtigde leeftijd. Deeltijdwerkers krijgen dit bedrag naar verhouding uitgekeerd. Dit bedrag geldt voor het jaar 2023, maar wordt elk jaar verhoogd door de overheid.

Om in aanmerking te komen voor deze regeling, moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Je bruto maandloon mag niet hoger zijn dan €3.897 (peildatum 1 januari 2023; dit bedrag wordt elk jaar aangepast aan de hand van cao-loonsverhogingen).
  • Als je een hoger maandinkomen hebt dan €3.897, maar wel onregelmatige werktijden hebt, zoals het werken in ploegendiensten of consignatie, dan kom je ook in aanmerking voor deze regeling.

Meer informatie over de RVU en hoe je kan aanmelden voor deze regeling vind je op https://www.rvumetaalentechniek.nl/

Werken via PD personeel

Wil jij ook aan de slag in de metaal- en technieksector? Wil je ook begeleid worden door coaches vanuit PD personeel die je helpen te anticiperen op de toekomst, die je aan de juiste cursussen en trainingen helpen en waarmee je kunt sparren over jouw rol in het bedrijf? Bekijk dan eens onze vacatures of neem gerust contact met ons op!

Werken metaal en techniek