Metalektro

19 december 2022

Werk jij in de Metalektro? Let op deze veranderingen en trends in 2023

Ben jij werkzaam in de sector Metalektro? Dan is het goed om te weten welke ontwikkelingen er in 2023 plaats zullen vinden. Hoe heeft klimaatverandering effect op jouw werk? Hoe zien de CAO-veranderingen eruit? Welke trends gaan we in de Metalektro zien? We zetten de Metalektro veranderingen en trends voor 2023 op een rij. 

 

Welke beroepen vallen binnen de sector Metalektro?

De metalektro is een branche waarin ongeveer 160.000 mensen in Nederland werkzaam zijn. Dat doen ze bij ongeveer 1.100 verschillende organisaties. Hoewel de werkzaamheden uiteenlopen vallen de meeste beroepen onder de noemers metaalindustrie of de elektrotechnische industrie. Dat betekent ook dat de sector metalektro een eigen CAO kent. Eentje die op een zeer stevige loonstijging kan rekenen. 

Lees ook: Werk jij in de metaal- en technieksector? Let dan op deze veranderingen en trends in 2023

 

Dit verandert er voor jou in de nieuwe CAO Metalektro!

De nieuwe cao Metalektro is onlangs van start gegaan. Deze vernieuwde cao loopt van 1 december 2022 tot 1 juni 2024. 18 maanden dus. Er is een loonsverhoging van 5,5% afgesproken per 1 december 2022. 2 jaar later, op 1 januari 2024 komt er nog eens 3,5% bovenop. Met alle verhogingen erbij stijgt het loon in totaal 11%! Dat is een enorme loonstijging.  De modale lonen stijgen met 7,5% en een jaar later komt 3,5% structureel daarbij. In 2024 moet het uurloon minimaal € 14 zijn.

 

Wat kan je nog meer verwachten?

In de nieuwe cao is er geen verplichting tot overwerk meer, je kan hiermee werk en privé beter verdelen. Daarnaast wordt een tijdelijke vierdaagse werkweek mogelijk. Bij een voltijds dienstverband krijg je het recht om tijd vrij te maken voor mantelzorg of ouderschapsverlof doormiddel van een vierdaagse werkweek. Je kan hiervoor roostervrije uren, vakantiedagen en overuren inzetten. De werkgever kan dit niet weigeren! Ook komen redelijke reiskosten, thuiswerk en stagevergoedingen bij voor werknemers in de Metalektro.

 

Metalektro veranderingen en trends 2023 voorbij de CAO

Nu je weet welke veranderingen er in de CAO plaatsvinden is het goed om ook vooruit te kijken en trends binnen de branche te identificeren. Je werkt in een markt die aan nogal wat politieke, economische en technologische veranderingen onderhevig is.

 

Toepassen van digitale technologie en innovaties!

De ‘Strategie Digitale Economie’ is onlangs gepubliceerd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. In het rapport is terug te lezen dat het digitaliseren van belang is voor de dienstverlening en banen van de toekomst. Daarnaast staat er beschreven dat de regio een erg belangrijke rol speelt bij de ontwikkeling en toepassing van digitale technologie en innovaties en het ondersteunen en betrekken van het MKB. Voor deze zaken zijn er samenwerkingen opgezet tussen rijk en regio, waaronder het programma Smart Industry. Wat kan jij verwachten op het gebied van digitalisering? Een heel belangrijk punt in de ‘Strategie Digitale Economie’ is om de digitalisering in het MKB te versnellen. Het programma Smart Industry zet zich hiervoor dan ook actief in. Het centrale doel van het programma is om 1.000 bedrijven een grote stap te laten zetten om hun fabrieken te digitaliseren. Dit kan onder andere gedaan worden door de ondersteuning van doorontwikkeling van AI-toepassingen, digitale voorruitgang, organisatorische veranderingen en sociale verbeteringen. Door deze ontwikkelingen stijgt de productiviteit en blijft meer groei mogelijk. Ook biedt dit perspectief voor een meer duurzame en circulaire industrie, door bijvoorbeeld het groeiend energieverbruik te verminderen en het gebruik van grondstoffen te verminderen. Je kan in de toekomst dus veel veranderingen gaan zien als het aankomt op digitalisering en innovaties.

 

Trainen op digitale skills

Een tweede punt die in de strategie naar voren komt is het bevorderen van digitale innovaties en de vaardigheden. Het Smart Industry programma speelt ook een grote rol hierin. De ambitie van dit programma is om een Smart Maker Academy op te zetten, waar werknemers getraind worden op digitale vaardigheden. De ambitie van dit programma is om werknemers 50.0000 leermodules te laten maken via de academy zodat zij de nieuw geleerde digitale technologieën in het bedrijf kunnen toepassen. De digitalisering speelt hierbij dan ook weer een grote rol en je kan verwachten dat jij als werknemer in de Metalektro nóg meer te maken gaat krijgen met digitalisering.

 

Omscholen tot een baan in de Metalektro: gefinancierd door de overheid

Het personeelstekort is ook extreem te merken in de Metalektro. Er wordt van alles uit de kast gepakt om het huidig te kort op te vullen. Zo is er vanuit de overheid een STAP-budget beschikbaar gesteld om je te laten omscholen tot bijvoorbeeld een allround lasser, allround plaatwerker of een verspaner en nog veel meer. Het STAP-budget is eenmaal aan te vragen, reken dan op een vergoeding van maximaal 1.000. Dit word gefinancierd door de overheid en kan alleen bij een erkend opleidingsinstituut in Nederland ingediend worden.

Ben jij op de hoogte van de Metalektro veranderingen en trends in 2023 en wil jij ook aan de slag in de Metalektro? Wil je ook begeleid worden door coaches vanuit PD personeel die je helpen te anticiperen op de toekomst, die je aan de juiste cursussen en trainingen helpen en waarmee je kunt sparren over jouw rol in het bedrijf? Bekijk dan eens onze vacatures.

Technische vacatures