Bouw & infra

12 december 2022

Werk jij in de Bouw & Infra? Let op deze veranderingen en trends in 2023

Ben jij werkzaam in de sector Bouw & Infra? Dan is het goed om te weten welke ontwikkelingen er in 2023 plaats zullen vinden. Hoe heeft klimaatverandering effect op jouw werk? Hoe zien de CAO-veranderingen eruit? Welke trends gaan we in de bouw zien? We zetten de Bouw & Infra veranderingen en trends voor 2023 op een rij. 

 

Welke beroepen vallen binnen de sector Bouw & Infra?

De Bouw & Infra branche omvat alle bedrijven en organisaties die betrokken zijn bij het bouwen en onderhouden van gebouwen, wegen, bruggen en andere vormen van infrastructuur. De branche omvat verschillende soorten werkzaamheden, zoals architectuur, civiele techniek, elektrotechniek, installatietechniek, bouwtechniek en meer. De Bouw & Infra branche speelt een cruciale rol bij het ontwikkelen en onderhouden van de fysieke infrastructuur van een land of regio. Bij PD personeel bieden we voor deze sector verschillende uitdagende vacatures aan. 

Lees ook: Werk jij in de metaal- en technieksector? Let dan op deze veranderingen en trends in 2023

 

Wat je moet weten over de nieuwe CAO in de Bouw & Infra

De nieuwe bouw & infra cao gaat spoedig van start op 1 januari 2023 en loopt 1 jaar door tot en met 31 december 2023. Per 1 januari 2023 gaat het loon met 2,5% stijgen en per 1 juli 2023 komt hier nog eens 2,5% bij op. In totaal ga je er 5% in loon op voorruit! Ook gaan de vergoedingen omhoog m.u.v. de reiskostenvergoeding. Dit zal per 1 januari 2023 met 2,5% en per 1 juli nog eens met 2,5% zijn. De overige afspraken in de cao van 2021/ 2022 worden ongewijzigd meegenomen in de cao van 2023.

 

Bouw & Infra veranderingen en trends 2023 voorbij de CAO

Nu je weet welke veranderingen er in de CAO plaatsvinden is het goed om ook vooruit te kijken en trends binnen de branche te identificeren. Je werkt in een markt die aan nogal wat politieke, economische en technologische veranderingen onderhevig is.

 

Duurzame veranderingen in de bouw & infra!

Het stikstofprobleem heeft voor de bouw- en infrasector grote consequenties met zich mee gebracht. In 2019 kwamen duizenden bouwplannen en vergunningsaanvragen stil te liggen vanwege de vele stikstofdeposities die kunnen neervallen op de omliggende natuurgebieden. Het is echter van groot maatschappelijk belang dat de sector niet stil komt te liggen. Daarom is het noodzakelijk om de sector te verduurzamen en het klaar te maken voor de toekomst door te investeren in emissieloos en daarbij duurzaam bouwen. Met elkaar is er één gemeenschappelijk doel: Een leefbaar, schoon en krachtig Nederland. Voor het programma Schoon en Emissieloos Bouwen(SEB) heeft het kabinet laatst 400 miljoen extra euro neergelegd. Het is een nieuwe maatregel die het stikstofprobleem moet aanpakken. Het uiteindelijke doel hiervan is om de bouw verder te verduurzamen.

 

Emissieloze Bouw & Infra sector: een manier om te verduurzamen

Tegenwoordig gaan steeds meer bouwbedrijven werken met emissieloos materieel of ze zorgen via andere manieren voor minder uitstoot in de bouw. Er is zekerheid nodig dat duurzame activiteiten effectief zijn om versneld grote investeringen te doen. Ook subsidieregelingen helpen om duurzame(re) keuzes te maken. Vanaf 10 januari 2023 is er weer de mogelijkheid om je in te schrijven voor de subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s. Via de website van de Rijksoverheid kan je deze aanvragen. Daarnaast komt er vanaf 2024 weer een nieuwe subsidie voor waterstoflaadstations en het bijbehorende wagenpark. Ook voor ondernemers die gebruik gaan maken van vrachtwagens zonder uitlaatgassen komen meer subsidiemogelijkheden, hiervoor word in 2023 30 miljoen beschikbaar gesteld. Dat is 5 miljoen meer t.o.v. 2022. 

 

De Groene Koers

De Groene Koers is het sectorplatform waar bedrijven uit de bouw-, infra- en groensector samenwerken om de emissie uitstoot van mobiele werktuigen en materieel te reduceren. Het doel van dit programma is dat de bouw- en infra sector in 2030 een uitstootvrije sector is. De Groene Koers werkt in lijn met het programma Schoon en Emissieloos Bouwen. Bouwend Nederland is samen met BMWT, CUMELA, VHG en MKB Infra een van de initiatiefnemers voor dit project. Toen het platform lanceerde in 2020 hadden er nog maar een beperkt aantal bouwbedrijven geïnvesteerd in emissieloos materieel. Ondertussen is De Groene Koers een zeer actief platform waarbij veel goede voorbeelden van het inzetten van elektrisch materieel worden gedeeld.

 

Wat is de volgende stap?

Schoon en Emissieloos Bouwen(SEB) maakt deel uit van de Stikstofwet. Voor deze wet is twee keer 500 miljoen euro geïnvesteerd. Echter kan het kabinet de eigen ambities op het gebied van woningbouw, mobiliteit en energietransitie halen door zelf maatregelen te nemen. Zo moet er versneld stikstofruimte vrijgemaakt worden voor de bouwsector, moeten de projecten die gepland staan versneld vergund worden en moet de aanschaf op schoner en duurzamer bouwmateriaal gesubsidieerd worden. Al met al zal je veel te maken krijgen met duurzamere en emissiearmere keuzes in de bouw & infra. Je kan meer elektrificatie van materieel verwachten, zoals elektrische hijskranen en graafmachines op batterijen. Ook het toepassen van waterstof bij machines, zoals betonmixers op waterstof.  

 

Bouw & Infra veranderingen en trends 2023: wat te doen aan watertekorten?

De behoefte aan water is de laatste tijd erg toegenomen. Dit komt onder andere door de bevolkingsgroei en door een sterke economische groei. Tegenover de gestegen vraag staat echter minder aanbod. Door klimaatverandering wordt zoet water schaarser wat uiteindelijk kan leiden tot tekorten. Met de bouw van nieuwe woningen is er naast het tekort aan energiecapaciteit ook een dreiging van watertekorten. Een oplossing hiervoor is waterbesparing. Een oplossing hiervoor kan zijn het aanleggen van een regenwatersysteem bij nieuwbouwwoningen, dit water zou kunnen doorspoelen naar bijvoorbeeld het toilet. Het doorspoelen van een toilet komt al bijna neer op een derde van het totale waterverbruik in het huishouden. Het schaarse drinkwater wordt hierbij gebruikt voor noodzakelijke doeleinden. Het is van belang dat installateurs hierin een expertise in ontwikkelen. Het is van groot belang om  verschillende leidingen aan te leggen die schoon  drinkwater waarborgen en water hierbij zuinig gebruiken. Zuinig watergebruik is de toekomst en dit gaat in 2023 een grote rol spelen.

 

Ben jij op de hoogte van de Bouw & Infra veranderingen en trends in 2023 en wil jij ook aan de slag in de Bouw & Infra? Wil je ook begeleid worden door coaches vanuit PD personeel die je helpen te anticiperen op de toekomst, die je aan de juiste cursussen en trainingen helpen en waarmee je kunt sparren over jouw rol in het bedrijf? Bekijk dan eens onze vacatures.

Technische vacatures