Veel gestelde vragen

Betaaldatums 2018

Salarisbetalingen onder voorbehoud:
Maand Betaling (2018)
februari maandag, 26 februari
maart maandag, 26 maart
april donderdag, 26 april
mei vrijdag, 25 mei
juni dinsdag, 26 juni
juli donderdag, 26 juli
augustus vrijdag, 24 augustus
september woensdag, 26 september
oktober vrijdag, 26 oktober
november maandag, 26 november
december dinsdag, 18 december

Toelichting salaris specificatie

Datum: 07-02 WerknCode: 000001 Loontijdvak: Wit, Week cao fase: A
Batch: 2016 Geb. datum: 01-03-1980 LH. Bijzonder 41,85% Functiegroep: Nvt.
Looncode: L2800004 BSN nr.: 1234.56.789 Loonh. korting Nee Verlonen in: IIA
Corr. code: 000015 Burg. staat: Ongehuwd Min. loon: 4,04 p/u Ww/wg/wao/zvw: J/J/J/J
Volgnr.: – 1 55+/65+/AT: N/N/N SV dagen 5,00 Zwa/pp/waog/vut: J/J/N/N

 

Uitleg
Datum en nummering loonstrook Werknemers gegevens, ouderenkorting Tabel en percentages van de belastingdienst
Wettelijk minimumloon
Aantal gewerkte dagen
Tabel en percentages van de belastingdienst<br>
Wettelijk minimumloon<br>
Aantal gewerkte dagen

Loon wk 01-2013

Normale uren 32.00*100.00% € 12.33 (1) Metaalnijverheid B.V.
Feestdag uren 8.00*100.00% € 12,33 (1)
Berekening Betaling
Bruto loon uren (40.00 uur) + 493.20 | Bruto loon + 498.92
Wachtdagencompensatie 1.16% over 493.20 + 5.72 | Vergoeding ZVW + 35.43
——- | Loonheffing tabel over 527.56 192.86
Loon voor inhoudingen 498.92 | WW werknemer 3.50% over 193.92 6.79
WW werknemer 6.79 | WGA werknemer 0.15% over 498.92 0.75
——- | ZVW werknemer 7.20% over 492.13 35.43
Bijdrageloon ZVW 492.13 | Km. onbelast 80 * 0.19 (2) + 15.20
Vergoeding ZVW + 35.43 | Benzine (2) + 45.00
——- | ——-
Loon voor loonheffing 526.56 | Uitbetaling op NL 99 BANK 0123 4567 358.72
Berekening grondslagen inhoudingen | Betalingen daadwerkelijk loon met aftrekking en optelling componenten

 

Uitleg
(1) De uren gesplitst per urensoort
Berekening = aantal uren * percentage * uurloon
Ook wordt eventueel naam van de opdrachtgever vermeld waar wordt gewerkt
(2) Eventueel worden de onbelaste vergoedingen of reeds betaalde voorschotten in mindering gebracht op het loon

Rechten Perc. Vorige Opbouw Opname Correctie Stand-bedrag Stand-uren
Vakantiegeld 8.0000% 35.82 43.75 0.00 0.00 79.57
Reserv. vak. dagen 10.3900% 41.15 41.59 0.00 0.00 82.74 6.71
Reserv. feestdagen 3.0300% 11.99 12.13 0.00 0.00 24.12 1.96
Reserv. KV/BV 0.6000% 2.37 2.40 0.00 0.00 4.77 0.39

 

Uitleg
Dit zijn je reserveringen
– Vorige stand
– Opbouw
– Opname
– Correctie
– Stand
(de stand van de vooraf gaande periode)
(de opbouw over deze periode)
(de reserveringen (uren) die je in deze periode opgenomen hebt)
(een eventuele correctie (op de stand))
(de nieuwe stand/bedragen die meegaan naar de volgende periode)

Cumulatieven
Loon inhoudingen: 498.92 Loonheffing: 192.86 ZVW werkn.: 35.43 Pensioen werkn. 0.00
Bijdrage ZVW: 492.13 Arbeidstijdkorting: 0.00 WW werkn.: 6.79 Pensioen werkg. 0.00
Loonheffing: 527.56 Loondagen: 0.00 ZWA werkn.: 0.00 Netto uitbetaald: 358.72

 

Uitleg
Dit zijn de cumulatieve, d.w.z. de premies, loondagen, pensioen en netto uitbetaald van alle periodeloonstroken bij elkaar opgeteld.

 

Toelichting termen salaris specificatie

Correctie berekening: indien reeds eerder een verloning heeft plaatsgevonden van de week die uitbetaald wordt zal een correctie berekening worden gemaakt, zodat de juiste premies en loonbelasting wordt ingehouden. Uren van oude berekeningen worden opnieuw uitbetaald, eerder uitbetaalde bedragen worden ingehouden.

 

Batch: intern volgnummer loon-administratie.

 

Datum: datum waar op de loonberekening gemaakt is.

 

LoonCode: uniek nummer loonberekening.

 

%LB: percentage loonbelasting van toepassing op bijzondere beloningen (overwerk, vakantiegeld, nabetaling, reserveringen), dit percentage wordt eenmaal aan het begin van het jaar vastgesteld op basis van het uurloon van het vorige jaar (cq. eerste uurloon).

 

Ww/wg/wao/zwa/zfw/pp/waog/res/cum/65+:
weergave premies waarvoor inhoudingen worden gedaan, deze premies kunnen gelden voor de werkgever en/of de werknemer. WW=werkloosheidswet, WG=wachtgeld, WAO=arbeidsongeschiktheid, ZWA=ziektewet aanvullend, ZFW=ziekenfondswet, PP=pensioen, WAOG=WAC gat verzekering, RES=recht op opbouw reserveringen, 65+=loonberekening werknemers 65+. J=premieplichtig en verzekerd, N=niet premieplichtig en niet verzekerd.

 

Cummulatieven: werknemer en werkgever premies cumuleren, dit houdt in dat voor het bepalen van de premie rekening wordt gehouden met reeds betaalde premies in vorige loonbetalingen.

 

WerknCode: uniek nummer waaronder de werknemer bij het uitzendbureau geadministreerd is.

 

Loonhef.K.code: loonheffings korting code. O=loonheffings korting wordt niet toegepast, l=korting wel toegepast. Waarde is opgegeven door de werknemer.

 

Tabel: tijdvak grondslag voor loonbelasting berekening.

 

Sofi / BSN nummer: sociaal fiscaal nummer van de werknemer, opgegeven door werknemer.

 

Fase: fase op basis waarvan de loonberekening is uitgevoerd, deze kan afwijken van de fase waarop de werknemer zich op de berekenings-datum bevindt.

 

Fondsen werknemer: totaal van pensioenpremie, vervroegde uittreding en WAO gat verzekering werknemer, vermindering op het loon voor inhoudingen.

 

Loon voor inhoudingen: loon waarop werknemer en werkgever premies worden gebaseerd.

 

Werknemer: totaal WW,WG,WAO,ZW werknemer verminderd met ZFW werkgever.

 

Loon voor loonheffing: loon waarop loonheffing (inhouding voor loonbelasting) is gebaseerd.

 

Bruto loon: totaal alle loonbestanddelen die uitbetaald worden. Uitbetaling op … : bedrag dat netto per bank wordt uitbetaald.

 

Correctie vakantiegeld: Bij een correctie berekening wordt het in de vorige berekening opgebouwd en uitbetaald vakantiegeld verrekend, daar de opbouwen uitbetaling in de correctie berekening opnieuw plaatsvindt.

 

Bruto vakantiegeld nog uit te betalen: gereserveerd vakantiegeld dat op verzoek van de werknemer bij einde opdracht wordt uitbetaald of anders de maand juni van elk jaar.

 

Correctie reserveringen: Bij een correctie berekening worden de in de vorige berekening opgebouwde en uitbetaalde reserveringen verrekend, daar de opbouwen uitbetaling in de correctie berekening opnieuw plaatsvindt.