Toelichting salarisspecificatie

Datum:07-02WerknCode:000001Loontijdvak:Wit, Weekcao fase:A
Batch:2016Geb. datum:01-03-1980LH. Bijzonder41,85%Functiegroep:Nvt.
Looncode:L2800004BSN nr.:1234.56.789Loonh. kortingNeeVerlonen in:IIA
Corr. code:000015Burg. staat:OngehuwdMin. loon:4,04 p/uWw/wg/wao/zvw:J/J/J/J
Volgnr.:– 155+/65+/AT:N/N/NSV dagen5,00Zwa/pp/waog/vut:J/J/N/N
Uitleg
Datum en nummering loonstrookWerknemers gegevens, ouderenkortingTabel en percentages van de belastingdienst
Wettelijk minimumloon
Aantal gewerkte dagen
Tabel en percentages van de belastingdienst<br>
Wettelijk minimumloon<br>
Aantal gewerkte dagen

Loon wk 01-2013

Normale uren32.00*100.00% € 12.33 (1)Metaalnijverheid B.V.
Feestdag uren8.00*100.00% € 12,33 (1)
BerekeningBetaling
Bruto loon uren (40.00 uur)+493.20|Bruto loon+498.92
Wachtdagencompensatie 1.16% over 493.20+5.72|Vergoeding ZVW+35.43
——-|Loonheffing tabel over 527.56192.86
Loon voor inhoudingen498.92|WW werknemer 3.50% over 193.926.79
WW werknemer6.79|WGA werknemer 0.15% over 498.920.75
——-|ZVW werknemer 7.20% over 492.1335.43
Bijdrageloon ZVW492.13|Km. onbelast 80 * 0.19 (2)+15.20
Vergoeding ZVW+35.43|Benzine (2)+45.00
——-|——-
Loon voor loonheffing526.56|Uitbetaling op NL 99 BANK 0123 4567358.72
Berekening grondslagen inhoudingen|Betalingen daadwerkelijk loon met aftrekking en optelling componenten
Uitleg
(1)De uren gesplitst per urensoort
Berekening = aantal uren * percentage * uurloon
Ook wordt eventueel naam van de opdrachtgever vermeld waar wordt gewerkt
(2)Eventueel worden de onbelaste vergoedingen of reeds betaalde voorschotten in mindering gebracht op het loon

RechtenPerc.VorigeOpbouwOpnameCorrectieStand-bedragStand-uren
Vakantiegeld8.0000%35.8243.750.000.0079.57
Reserv. vak. dagen10.3900%41.1541.590.000.0082.746.71
Reserv. feestdagen3.0300%11.9912.130.000.0024.121.96
Reserv. KV/BV0.6000%2.372.400.000.004.770.39
Uitleg
Dit zijn je reserveringen
– Vorige stand
– Opbouw
– Opname
– Correctie
– Stand
(de stand van de vooraf gaande periode)
(de opbouw over deze periode)
(de reserveringen (uren) die je in deze periode opgenomen hebt)
(een eventuele correctie (op de stand))
(de nieuwe stand/bedragen die meegaan naar de volgende periode)

Cumulatieven
Loon inhoudingen:498.92Loonheffing:192.86ZVW werkn.:35.43Pensioen werkn.0.00
Bijdrage ZVW:492.13Arbeidstijdkorting:0.00WW werkn.:6.79Pensioen werkg.0.00
Loonheffing:527.56Loondagen:0.00ZWA werkn.:0.00Netto uitbetaald:358.72
Uitleg
Dit zijn de cumulatieve, d.w.z. de premies, loondagen, pensioen en netto uitbetaald van alle periodeloonstroken bij elkaar opgeteld.