Transitievergoeding en detacheren

Dit is een vergoeding, uit te keren aan de werknemer om de transitie naar een nieuwe baan financieel te ondersteunen. Deze transitievergoeding is tevens een vervanging voor de kantonrechtersformule en in deze zin kan hij ook gezien worden ter compensatie voor het ontslag.

Een transitievergoeding is van toepassing na een dienstverband van twee jaar of meer. Ook tijdelijke werknemers krijgen aanspraak op een transitievergoeding. Indien de tussenpozen van de werkzaamheden korter dan zes maanden zijn dan tellen deze mee in de optelsom naar 2 jaar. Hierbij tellen de arbeidsovereenkomsten van voor 1 juli 2015 (de ingangsdatum van deze regel) ook mee.

 

De vergoeding waar rekening mee gehouden moet worden bedraagt voor de eerste 10 dienstjaren 1/6 maandsalaris per gewerkt half jaar en daarna 1/4 maandsalaris per half jaar. Voor medewerkers jonger dan 18 jaar en medewerkers ouder dan 50 jaar gelden afwijkende regels.

 

De hoogte van de vergoeding ten opzichte van de kantonrechtersformule zou in het voordeel van de werkgever kunnen zijn alleen zal de transitievergoeding eerder en vaker in het voordeel kunnen zijn van de werknemer.

 

Indien u er voor kiest om via PD te detacheren dan zijn wij de werkgever en zijn wij aansprakelijk voor de transitievergoeding indien daar sprake van is. Wilt u meer informatie over onze dienstverlening neem dan contact met ons op.