Toelichting salaris specificatie


Datum: 07-02 WerknCode: 000001 Loontijdvak: Wit, Week cao fase: A
Batch: 2016 Geb. datum: 01-03-1980 LH. Bijzonder 41,85% Functiegroep: Nvt.
Looncode: L2800004 BSN nr.: 1234.56.789 Loonh. korting Nee Verlonen in: IIA
Corr. code: 000015 Burg. staat: Ongehuwd Min. loon: 4,04 p/u Ww/wg/wao/zvw: J/J/J/J
Volgnr.: – 1 55+/65+/AT: N/N/N SV dagen 5,00 Zwa/pp/waog/vut: J/J/N/N

 

Uitleg
Datum en nummering loonstrook Werknemers gegevens, ouderenkorting Tabel en percentages van de belastingdienst
Wettelijk minimumloon
Aantal gewerkte dagen
Tabel en percentages van de belastingdienst<br>
Wettelijk minimumloon<br>
Aantal gewerkte dagen

Loon wk 01-2013

Normale uren 32.00*100.00% € 12.33 (1) Metaalnijverheid B.V.
Feestdag uren 8.00*100.00% € 12,33 (1)
Berekening Betaling
Bruto loon uren (40.00 uur) + 493.20 | Bruto loon + 498.92
Wachtdagencompensatie 1.16% over 493.20 + 5.72 | Vergoeding ZVW + 35.43
——- | Loonheffing tabel over 527.56 192.86
Loon voor inhoudingen 498.92 | WW werknemer 3.50% over 193.92 6.79
WW werknemer 6.79 | WGA werknemer 0.15% over 498.92 0.75
——- | ZVW werknemer 7.20% over 492.13 35.43
Bijdrageloon ZVW 492.13 | Km. onbelast 80 * 0.19 (2) + 15.20
Vergoeding ZVW + 35.43 | Benzine (2) + 45.00
——- | ——-
Loon voor loonheffing 526.56 | Uitbetaling op NL 99 BANK 0123 4567 358.72
Berekening grondslagen inhoudingen | Betalingen daadwerkelijk loon met aftrekking en optelling componenten

 

Uitleg
(1) De uren gesplitst per urensoort
Berekening = aantal uren * percentage * uurloon
Ook wordt eventueel naam van de opdrachtgever vermeld waar wordt gewerkt
(2) Eventueel worden de onbelaste vergoedingen of reeds betaalde voorschotten in mindering gebracht op het loon

Rechten Perc. Vorige Opbouw Opname Correctie Stand-bedrag Stand-uren
Vakantiegeld 8.0000% 35.82 43.75 0.00 0.00 79.57
Reserv. vak. dagen 10.3900% 41.15 41.59 0.00 0.00 82.74 6.71
Reserv. feestdagen 3.0300% 11.99 12.13 0.00 0.00 24.12 1.96
Reserv. KV/BV 0.6000% 2.37 2.40 0.00 0.00 4.77 0.39

 

Uitleg
Dit zijn je reserveringen
– Vorige stand
– Opbouw
– Opname
– Correctie
– Stand
(de stand van de vooraf gaande periode)
(de opbouw over deze periode)
(de reserveringen (uren) die je in deze periode opgenomen hebt)
(een eventuele correctie (op de stand))
(de nieuwe stand/bedragen die meegaan naar de volgende periode)

Cumulatieven
Loon inhoudingen: 498.92 Loonheffing: 192.86 ZVW werkn.: 35.43 Pensioen werkn. 0.00
Bijdrage ZVW: 492.13 Arbeidstijdkorting: 0.00 WW werkn.: 6.79 Pensioen werkg. 0.00
Loonheffing: 527.56 Loondagen: 0.00 ZWA werkn.: 0.00 Netto uitbetaald: 358.72

 

Uitleg
Dit zijn de cumulatieve, d.w.z. de premies, loondagen, pensioen en netto uitbetaald van alle periodeloonstroken bij elkaar opgeteld.