Toelichting termen salaris specificatie


Correctie berekening: indien reeds eerder een verloning heeft plaatsgevonden van de week die uitbetaald wordt zal een correctie berekening worden gemaakt, zodat de juiste premies en loonbelasting wordt ingehouden. Uren van oude berekeningen worden opnieuw uitbetaald, eerder uitbetaalde bedragen worden ingehouden.

 

Batch: intern volgnummer loon-administratie.

 

Datum: datum waar op de loonberekening gemaakt is.

 

LoonCode: uniek nummer loonberekening.

 

%LB: percentage loonbelasting van toepassing op bijzondere beloningen (overwerk, vakantiegeld, nabetaling, reserveringen), dit percentage wordt eenmaal aan het begin van het jaar vastgesteld op basis van het uurloon van het vorige jaar (cq. eerste uurloon).

 

Ww/wg/wao/zwa/zfw/pp/waog/res/cum/65+:
weergave premies waarvoor inhoudingen worden gedaan, deze premies kunnen gelden voor de werkgever en/of de werknemer. WW=werkloosheidswet, WG=wachtgeld, WAO=arbeidsongeschiktheid, ZWA=ziektewet aanvullend, ZFW=ziekenfondswet, PP=pensioen, WAOG=WAC gat verzekering, RES=recht op opbouw reserveringen, 65+=loonberekening werknemers 65+. J=premieplichtig en verzekerd, N=niet premieplichtig en niet verzekerd.

 

Cummulatieven: werknemer en werkgever premies cumuleren, dit houdt in dat voor het bepalen van de premie rekening wordt gehouden met reeds betaalde premies in vorige loonbetalingen.

 

WerknCode: uniek nummer waaronder de werknemer bij het uitzendbureau geadministreerd is.

 

Loonhef.K.code: loonheffings korting code. O=loonheffings korting wordt niet toegepast, l=korting wel toegepast. Waarde is opgegeven door de werknemer.

 

Tabel: tijdvak grondslag voor loonbelasting berekening.

 

Sofi / BSN nummer: sociaal fiscaal nummer van de werknemer, opgegeven door werknemer.

 

Fase: fase op basis waarvan de loonberekening is uitgevoerd, deze kan afwijken van de fase waarop de werknemer zich op de berekenings-datum bevindt.

 

Fondsen werknemer: totaal van pensioenpremie, vervroegde uittreding en WAO gat verzekering werknemer, vermindering op het loon voor inhoudingen.

 

Loon voor inhoudingen: loon waarop werknemer en werkgever premies worden gebaseerd.

 

Werknemer: totaal WW,WG,WAO,ZW werknemer verminderd met ZFW werkgever.

 

Loon voor loonheffing: loon waarop loonheffing (inhouding voor loonbelasting) is gebaseerd.

 

Bruto loon: totaal alle loonbestanddelen die uitbetaald worden. Uitbetaling op … : bedrag dat netto per bank wordt uitbetaald.

 

Correctie vakantiegeld: Bij een correctie berekening wordt het in de vorige berekening opgebouwd en uitbetaald vakantiegeld verrekend, daar de opbouwen uitbetaling in de correctie berekening opnieuw plaatsvindt.

 

Bruto vakantiegeld nog uit te betalen: gereserveerd vakantiegeld dat op verzoek van de werknemer bij einde opdracht wordt uitbetaald of anders de maand juni van elk jaar.

 

Correctie reserveringen: Bij een correctie berekening worden de in de vorige berekening opgebouwde en uitbetaalde reserveringen verrekend, daar de opbouwen uitbetaling in de correctie berekening opnieuw plaatsvindt.