Werkgevers informatie

PD personeel als partner

 

Als werkgever in de technische sector staat u vandaag de dag voor een groot aantal uitdagingen waarbij de invulling van uw openstaande vacatures zeker niet de laatste zal zijn. Een beweging die wij al langere tijd waarnemen is dat technisch specialisten steeds meer op projectbasis aan het werk gaan en het niet meer vanzelfsprekend is dat dit op basis van een vastdienstverband plaatsvindt. Het dienstverband moet rekening houden met het project of met de werkzaamheden en zal wederzijds afgestemd moeten worden op de behoefte van de medewerker en de opdrachtgever. Wij kunnen hierin van grote toegevoegde waarde zijn omdat wij specialist zijn in het bemiddelen van technisch kandidaten op MBO / HBO niveau en hoger. Hierbij maken wij gebruik van een groot netwerk met directe en indirecte contacten al of niet vastgelegd in onze eigen database. Wij weten hoe, wanneer en op welk niveau de bij ons bekende technisch specialisten ingezet willen en kunnen worden.  Afhankelijk van uw behoefte kunt u ons inzetten voor de invulling van een openstaande vacature of het volledig ontzorgen van uw personeelszaken. Al onze kantoren voldoen aan het SNA-keurmerk, dit is onderdeel van ons beleid om eerlijk en transparant invulling te geven aan onze dienstverlening. Onderdelen van onze dienstverlening zijn: detacheren, werving & selectie, bemiddeling van ZZP’ers. Een goed werving en selectieproces is van strategisch belang het zal uw concurrentiepositie veilig stellen en zal een positieve bijdrage leveren op bedrijfsresultaten.

 

Detacheren: PD personeel heeft met alle medewerkers een contract voor bepaalde- of onbepaalde tijd. U kunt in overleg de medewerker inzetten op uw projecten voor tijdelijke of langere periode zonder dat hiervoor een loonadministratie noodzakelijk is. Bij een detachering via PD personeel kan een periode afgesproken worden waarna u de medewerker zonder extra bijkomende kosten kunt overnemen.

Werving & Selectie of recruitment: Na overleg gaan wij de juiste medewerker werven en selecteren voor de positie die u open heeft staan. Indien wij een juiste kandidaat voor u hebben gevonden en deze is tewerkgesteld, brengen wij een werving en selectie fee in rekening. De hoogte van de werving en selectie fee zal in een vroegtijdig stadium worden besproken en is afhankelijk van de vacature.

Bemiddeling van ZZP’ers: Wij beschikken over een actief bestand met ZZP’ers die door ons gescreend zijn en waarvan wij weten dat de administratie, verzekering en VAR op orde is.

 

Heeft u interesse in onze dienstverlening dan kunt u contact opnemen met een kantoor van ons via de contactpagina of direct via tel. 072 – 527 90 70