Certificeringen NEN 4400-1 / VCU

NEN 4400-1 certificaat

De kantoren van PD personeel zijn NEN 4400-1 gecertificeerd. Dit betekent dat wij voldoen aan de verplichtingen die noodzakelijke zijn voor een transparante en eerlijke manier van detacheren. Deze verplichtingen bestaan uit de aangifte en afdracht van loonbelasting, omzetbelasting en sociale verzekeringspremies en een transparante manier van belonen. Andere verplichtingen zijn het administreren van identiteitsdocumenten, het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland. De kantoren van PD personeel zijn opgenomen in het Register Normering Arbeid, dat alléén ondernemingen vermeldt die voldoen aan dé norm voor betrouwbaarheid. Meer informatie over dit keurmerk kunt u vinden op SNA keurmerk. Onze registraties kunt u vinden in het certificaten register van van het SNA.

De audit wordt jaarlijks uitgevoerd door VRO Certification, deze certificering betekend dat wij ons houden aan een eerlijke verloning en dat onze sociale en fiscale afdrachten op orde zijn.

VCU certificaat
PD personeel is VCU gecertificeerd. VCU staat voor Veiligheids Checklist Uitzend- en detacheringsbureaus. De norm is voortgekomen uit de VCA (Veiligheids Checklist Aannemers) en daar ook op gebaseerd. De VCU-norm betreft een arbozorgsysteem waarmee een organisatie gestructureerd vorm kan geven aan haar arbo-beleid dan wel veiligheidsbeheersysteem. Centraal bij de VCU certificering staat de veiligheid en gezondheid van de medewerker. Klik hier voor meer informatie over VCU. Klik hier voor het vcu certificaat van PD personeel.